Všeobecné obchodní podmínky


1. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU

1.1
Resort Aurum Černý Důl 83, PSČ 543 44, firma BM Apartments s.r.o., Černý Důl 83, 543 44, IČO 11701030, (dále jako „ubytovatel“)

1.2
Objednatel – jako fyzická či právnická osoba (dále jako „klient“)

2. REZERVACE UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB

2.1
Rezervace ubytování a dalších služeb v Resortu Aurum a potvrzení této rezervace se ze strany resortu je možné písemně, tj. emailem.

2.2
Rezervace se považuje za platnou a závaznou v případě, že Resort Aurum písemně (tedy emailem) potvrdí klientovi provedenou rezervaci nebo automatické potvrzení generované příslušným online rezervačním systémem.

2.3
Rezervace je dokončena uhrazením zálohy ve výši objednaného ubytování a služeb. Mohou být stanoveny individuální podmínky.

2.4
Jestliže nebudou splněny podmínky v bodu 3, Resort Aurum nemusí ubytování poskytnout.

2.5
Údaje, které jsou uvedeny v potvrzení rezervace jsou závazné pro obě strany.

3. CENY, PLATEBNÍ A STORNO PODMÍNKY

3.1
Cena je uvedena za apartmán na jednu noc, včetně snídaně, pokud nezvolí host jinak.

3.2
V ceně ubytování je zahrnuto DPH ve výši 10 % a není zahrnutý městský poplatek ve výši 30 Kč/osoba/den.

3.3
Zrušení potvrzené rezervace je možné učinit pouze písemnou formou, tedy emailem. Přesný způsob zrušení rezervace je daný rezervačním systémem, který byl pro rezervaci využit.

3.4
Při zrušení rezervace, která byla zadána přes externí poskytovatele je nutné rezervaci zrušit podle podmínek storna tohoto poskytovatele (např. Booking.com).

3.5
Změna rezervace, tj. přesun objednaných služeb na jiný termín nebo její úprava, je možné po písemné dohodě s recepcí hotelu min. 14 dní před příjezdem nebo za podmínek daných externími poskytovateli rezervací.

3.6
Ubytování je možné uhradit v hotovosti, akceptujeme měnu CZK a EUR. V případě platby Kreditní/platební kartou bude účtována částka v CZK či EUR dle vybrané měny.

3.7
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

3.8
Hotel si vyhrazuje právo předběžné předautorizace karty klienta až do výše celkové částky za ubytování.

3.9
Při zrušení rezervace 1 měsíc před příjezdem, nebude účtován žádný storno poplatek.

3.10
Při zrušení rezervace 30-14 dní před příjezdem – účtován storno poplatek 50 % z celkové ceny ubytování a služeb,.

3.11
Při zrušení rezervace méně než 14 dní před příjezdem bude účtován poplatek 100 % z celkové ceny ubytování a služeb.

3.12
Předčasný odjezd – 100 % storno poplatek ve výši rozdílu mezi původní objednávkou a skutečným odjezdem.

3.13
V případě volby nevratné rezervace má Resort Aurum právo účtovat 100 % z ceny ubytování kdykoliv po vytvoření rezervace.

3.14
V případě nedojezdu hosta je rezervace stornována a Resort Aurum je oprávněn účtovat náklady za celý pobyt klienta.

3.15
Vrácení platby v rámci storno podmínek do 14 dnů od přijetí požadavku.

4. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

4.1
Klient má právo užívat rezervovaných prostor a jejich vybavení, stejně jako vybavení společných prostor.

4.2
Klient je odpovědný za všechny škody způsobené v prostoru apartmánu během pobytu a souhlasí s tím, že uhradí případné náklady na opravy, výměny nebo zvláštní čištění. Výše úhrady bude určena hotelem.

4.3
Klient je povinen veškeré závady a případné nedostatky reklamovat během svého pobytu v apartmánu, aby mohla být sjednána náprava.

4.4
Klient je povinen nejpozději v den příjezdu uhradit doplatek za objednané služby, nejpozději v den odjezdu je povinen uhradit ostatní náklady, které vznikly během pobytu, tzn. doplňkové služby (sauna, restaurační služby aj.).

4.5
Klient může odstoupit od smlouvy na základě storno podmínek nebo v případě, že Resort Aurum neposkytl klientovi předem dohodnuté služby.

4.6
Doba příjezdu je od 14.00 hod, dřívější příjezd je možný jen po domluvě s recepcí hotelu.

4.7
Odhlášení z pobytu, tj. odjezd klienta, je možný do 10.00 hodin, pozdější odjezd je možný jen po dohodě s hotelem a může být zpoplatněn.

4.8
Celý objekt je nekuřácký. Porušení tohoto nařízení a kouření v apartmánu či prostorách hotelu opravňuje ubytovatele k naúčtování penále ve výši 5000 Kč.

4.9
V rozmezí od 22.00 hodin do 6.00 hodin je noční klid. Chování, které vede k rušení ostatních hostů v době nočního klidu, je zakázáno.

5. PRÁVA A POVINNOSTI HOTELU

5.1
Resort Aurum je povinen pro klienta zajistit ubytování na základě předem dohodnutých služeb, které odpovídají standardu hotelu.

5.2
V případě, že resort Aurum nemůže pro klienta zajistit podmínky ubytování a služeb, které byly potvrzené, je hotel povinen zajistit pro klienta adekvátní ubytování v jiném ubytovacím zařízení.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1
Tyto podmínky jsou platné od 1.7.2023 a Resort Aurum si vyhrazuje právo jejich změn. Klient je povinen řídit se těmito aktuálními podmínkami.

6.2
Hotel shromažďuje osobní údaje klienta pouze po dobu nezbytně nutnou do ukončení poskytování sjednaných služeb a tyto údaje neposkytuje dalším osobám.

7. REKLAMACE A INFORMACE O MIMOSOUDNÍM ŘEŠENÍ SPORŮ

7.1
Klient je oprávněn reklamovat u ubytovatele kvalitu poskytnutého ubytování nebo služeb, pokud jejich kvalita či rozsah nebo jiné podmínky neodpovídají rozsahu, kvalitě a podmínkám uvedeným v rezervaci klienta. Ubytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu zjistit okolnosti reklamace a v případě oprávněné reklamace zabezpečit nápravu vadného stavu či klientovi poskytnout slevu. Reklamaci je klient povinen uplatnit u ubytovatele bez zbytečného odkladu po tom, co zjistí vadné poskytnutí. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

7.2
Informace o mimosoudním řešení sporů – Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení sporů (ADR) mezi provozovatelem a klientem vyplývající z poskytování ubytování a s tím souvisejících služeb (spotřebitelské spory) je dle § 20e písm. D) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, web http//www.coi.cz/ nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.